Vasilica CHIFU painting

N E A R   P A C I F I C  O C E A N
Ye,Chiu,Mincu,Yoshiko
me,my husband Panaite and Velescu
Taiwan-2012

 

Vasilica CHIFU painting

istanbul
-
me and my husband Panaite
Istanbul-2012

 

Vasilica CHIFU painting

Ceramic museum
me and my husband Panaite
-
Taoyuan,Taiwan-2012

 

Vasilica CHIFU painting

ETERNAL-SHOUT
my husband Panaite,Yoshiko,me,Mincu
Ye,Velescu and Chiu
Taiwan-2012

 

Vasilica CHIFU painting

London
Vasilica Chifu
-
London,2012

 

Vasilica CHIFU painting

vasilica chifu
Vasilica Chifu
-
-

 

Vasilica CHIFU painting

TAIPEI
In a traditional restaurant
with Panaite and artists
Taiwan-2012

 

Vasilica CHIFU painting

national taiwan museum of fine arts
my husband Panaite,me,Velescu
Mincu,Yoshiko
Taichiung,Taiwan-2012

 

Vasilica CHIFU painting

TAIWAN
-
With Yee Tsemd
Taiwan-2012